dpc11
    หน้าบ้าน   |    องค์กร   |    ผังโครงสร้างองค์กร    |    ผู้บริหาร   |    กลุ่มงาน   |    สคร.11ฟอรั่ม   |    ฟอรั่มประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   |    ระบบฐานข้อมูล
  • 15 มิ.ย. ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน
  • วันงดสูบบุหรี่
  • วันสงกรานต์ 2561
  • วันสงกรานต์ 2561
  • 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล
  • รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์
  • รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย
  • รณรงค์ปีใหม่ 2561
  • รณรงค์ปีใหม่ 2561
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของภาคใต้ตอนบน

 
ประกาศเกี่ยวกับงาน คลังความรู้
         
พบกับช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆได้ เร็วๆนี้ค่ะ
  google+ twiter  bloger youtube

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all

ดูข้อมูลทั้งหมด/view all
ลิงค์ไปยังส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ >>-->
www.moph.go.th | www.ddc.moph.go.th | esm.ddc.moph.go.th | www.gfmis.go.th | www.website05.com
www.dpc2.com | www.website07.com | www.website08.com | www.website09.com | www.website10.com
www.website11.com | www.website12.com | www.website13.com | www.website14.com | www.website15.com
สถิติการเข้าชม
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
184/117 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-753-41147 โทรสาร 0-753-42328